Stadsbornas aktiviteter och konsumtionsval återspeglas i det skräp som hittas i vattendragen – du låter väl inte vappen rinna ut i Östersjön?

Stadsbornas aktiviteter och konsumtionsval återspeglas i det skräp som hittas i vattendragen – du låter väl inte vappen rinna ut i Östersjön?

Valborgsmässoafton är ett viktigt tillfälle för att uppmärksamma människor om nedskräpningen av Östersjön. I samband med Håll Skärgården Ren rf:s välgörenhetsjippo Posankka Race samlar vi i år in medel för kampanjen Magknip av plast. Med kampanjen vill vi påminna stadsborna om att Östersjön börjar redan i gatubrunnarna.

Människornas agerande och konsumtionsval återspeglas i det skräp som hittas i vattendragen. Uppskattningsvis härstammar cirka 80 procent av skräpet i havet från källor på land, ett antagande som även stöds av resultaten från Finlands officiella strandskräpsmonitoreringar. Enligt miljöorganisationen Håll Skärgården Ren rf, som har utfört monitoreringar sedan 2012, hittas såväl konsumentplast som cigarettfimpar på våra stränder. Årets Posankka Race vill lyfta fram just de många olika rutterna som skräpet kan färdas med.

– För många kommer det ännu som en nyhet att skräp som slängts på gatan kan via gatubrunnarna ta sig ut till närmaste vattendrag och slutligen hamna i Östersjön. En undersökning som vi genomförde sommaren 2022 avslöjade att människans agerande har en inverkan på det skräp som hamnar i gatubrunnarna. Efter valborg hittades smått plastglitter och cigarettfimpar i de undersökta brunnarna, berättar Håll Skärgården Ren rf:s marinbiolog Jutta Vuolamo.

Nedskräpningen har skadliga konsekvenser för både människor och de marina ekosystemen, såväl i närheten av kusterna som ute på öppna havet. Håll Skärgården Ren rf och stadens landmärke Posankka utmanar alla Åbobor att under valborgshelgens festyra föra sitt skräp – allt från picknicktillbehör till cigarettfimpar – till en soptunna och att delta i den pågående kampanjen till förmån för Östersjön på adressen posankkarace.fi.

När skräpets rutter blir synliga ökar chansen för att skräpet ska hamna i en soptunna.

Ett sätt att påverka den nedskräpning som sker via gatorna är att synliggöra de rutter skräpet färdas, t.ex. med hjälp av uppseendeväckande färger och budskap. Den här tanken ligger till grund för såväl Posankka Race som för Håll Skärgården Ren rf:s kampanj Magknip av plast. Medan kampanjen pågår markeras gatubrunnar och soptunnor med stora och färgglada fiskdekaler.

– Vi vill få människorna att stanna upp och inse att skräp färdas via gatubrunnarna ut i vår kära Östersjö. Vårt mål är att inga cigarettfimpar längre ska kastas i gatubrunnarna. Därför samlar vi i samband med årets Posankka Race in donationer till kampanjen Magknip av plast, berättar kampanjansvariga Kiia Palo från Håll Skärgården Ren rf.

Posankka Race, som ordnas under Åbodagen 15.9.2024, är Håll Skärgården Ren rf:s och Posankans gemensamma välgörenhetsjippo. Då släpps 4 000 små badposankor ut i Aura å för att tävla för ett renare Östersjön. Årets välgörenhetsinsamling har öppnats och man kan adoptera sin egen lilla posanka på adressen posankkarace.fi.

Med förra årets donationer städades flera hundra stränder

Posankka Race donationerna syns som konkret jobb för vattendragens och naturens välmående. Under fjolårets jippo adopterades småposankor till den rekordhöga summan på 24 490 euro. Med hjälp av donationssumman städade vi inom programmet Snygg Beach upp strandskräp inom ett nationellt sett mer vidsträckt område än någonsin tidigare och med hjälp av medborgarforskning samlade vi in viktig information om strändernas tillstånd runtom i Finland.

– Vi vill rikta ett varmt tack till alla som deltog i fjolårets Posankka Race! Med er hjälp hade Snygg Beach-programmet möjlighet att sprida information om nedskräpning och samla in flera hundra städade stränder till talkokartan från Åland ända upp till Lapska armen. Under årets lopp inrapporterades mer än 100 000 insamlade skräp. Med hjälp av medborgarnas raporterade skräp får vi mer information om de finska strändernas tillstånd, berättar programchefen för Snygg Beach Julia Jännäri från Håll Skärgården Ren rf.

Håll Skärgården Ren rf:s evenemang Posankka Race möjliggörs av Bokem, som producerar Posanka-produkterna, Åbo Stadscentrumförening – Turku Center, köpcentret Hansakvarteret, Åbo stad, Egentliga Finlands räddningsverk och DB Schenker. Allt fler lokala företag utmanas att delta i evenemanget genom att donera och sprida budskapet att vi tillsammans värnar om vårt hemmahav Östersjön.