Alla Åbobor utmanas att adoptera minst en badposanka för renare vatten!

Alla Åbobor utmanas att adoptera minst en badposanka för renare vatten!

Inkommande söndag 18.9 kl. 14 hoppar 4 000 små badposankor i Aura å från Biblioteksbron, där de sedan tävlar om vem som snabbast tar sig i mål längs en inhägnad bana. Ännu finns det över 2 000 posankor kvar att adoptera. Med evenemanget Posankka Race vill man göra stadsborna uppmärksamma på läget för de närbelägna vattnen och samla in medel för Håll Skärgården Ren rf:s arbete.  

Posankka Race, som blivit en tradition under Åbodagen, är miljöorganisationen Håll Skärgården Ren rf:s och Åbos eget stadsdjur Posankans gemensamma välgörenhetsjippo. Med evenemanget vill man åskådliggöra både åarnas roll i transporten av skräp till sjöar och hav och stadsbornas ansvar för att kasta sitt skräp i soptunnor. Samtidigt vill man också samla in medel för skyddet av Östersjön.  

Man kan delta genom att gå till adressen posankkarace.fi och för 10 euro adoptera en numrerad badposanka. Dessutom kan man komma till Biblioteksbron på Åbodagen kl. 14 och följa den egna posankans prestation i loppet. Intäkterna från adoptionerna styrs till Håll Skärgården Ren rf:s konkreta arbete för att förhindra nedskräpningen och övergödningen av Östersjön.  

Många små posankor är ännu lediga och saknar en egen vattenvän och vi uppmanar nu resten av åboborna, och även alla företag, att komma med och adoptera en eller flera ankor senast kl. 14 på söndagen. Varje donation är värdefull för våra vatten, berättar HSR rf:s verksamhetsledare Aija Kaski.  

I år leds evenemanget av åbobon Kati Leskinen, som är verksamhetsledare för Åbosamfundet. Hon är en passionerad havsmänniska och medlem i HSR rf. 

Jag känner sorg över att vårt kära hav mår dåligt. Sommarens algbälten var enorma. Håll Skärgården Ren rf gör ett fantastiskt arbete för Skärgårdshavet, och därför bestämde jag mig för att vara med och leda Posankka-race under Åbodagen. Du kan också göra en insats för renare vatten och adoptera en badposanka! uppmanar Lehtinen. 

Utöver HSR är också följande aktörer med och möjliggör evenemanget: Kristiina’s Product Design, Egentliga Finlands räddningsverk, Åbo stad, Louhos Digital, Turku Audio, Panda Turva, Åbosamfundet, Molok och DB Schenker.  

Närmare uppgifter: 

Anna-Leena Mitro 
varainhankintapäällikkö 
Pidä Saaristo Siistinä ry 
p. 040 189 6406 
anna-leena.mitro@pssry.fi 
posankkarace.fi 
pidasaaristosiistina.fi 

Kristiina Winter 
Kristiina’s Product Design 
p. 040 1617 619 
kristiinasproductdesign@gmail.com 
posankka.fi