Insamlingstillstånd

Pidä Saaristo Siistinä - Håll Skärgården Ren ry
Insamlingstillstånd RA/2020/327

Polisstyrelsen, Lotteriförvaltningen, 31.3.2020.

Tid och område för anordnande av insamlingen: Tillståndet gäller från och med 1.4.2020 i hela Finland förutom på Åland.

Insamlingssätt och vädjan: Vi vädjar till publiken via internetannonser, i broschyrer och tryckmaterial, via radioreklam och bössinsamling, genom att ordna insamling via textmeddelande, där doneringen görs genom att skicka textmeddelande till ett avgiftsbelagt servicenummer, och i olika tillställningar och evenemang.

Användningsändamål för de insamlade medlen: De insamlade medlen används till att upprätthålla Håll Skärgården Ren rf:s Sälle-tjänster (sopstationer, torrtoaletter, flytande sugtömningsanläggningar) och servicefartygens uppehåll, skötsel, anskaffningskostnaderna av nya servicefartyg samt till finansiering av det miljöfostringsarbete föreningen ägnar sig åt och skyddande av vattenområden.