Posankka Race 2022 

Posankka Race är miljöorganisationen Håll Skärgården Ren rf:s och Åbos officiella stadsdjur Posankas gemensamma medelinsamlingsjippo. Jippot ordnas nästa gång på Åbodagen 18.9.2022 kl. 14 i Aura å, när tusentals små badposankor simmar till förmån för rena vattendrag. Syftet med evenemanget är att göra Åboborna uppmärksamma på nedskräpningen av vattnen och samla in medel till stöd för Håll Skärgården Ren rf:s arbete för att motverka nedskräpning av vatten.

Hur adopterar jag en Posanka? 

I vår har Posankan redan hunnit få 4 000 små posankungar som nu saknar en egen vän av rena vattendrag. Genom en donation på 10 euro kan du adoptera en egen numrerad liten posanka. Du kan adoptera så många posankor som du vill. Intäkterna från donationerna styrs direkt till Håll Skärgården Ren rf:s arbete för renare vattendrag. 

Man får dock inte behålla sin badposanka, utan de används varje år på nytt. 

Varför ordnas evenemanget? 

Under sin långa aktiva historia har Håll Skärgården Ren rf sett hur människans agerande och konsumtionsval återspeglas i det skräp som hittas i vattendragen. Föreningen har vid sidan av sitt konkreta avfallshanteringsarbete också bedrivit systematisk uppföljning av nedskräpningsläget på stränderna. Resultaten visar hur skräpet härstammar från många olika källor och färdas längs olika rutter och tar sig mycket långt från de platser där det uppkommit. 

- Vi gick med i detta jippo eftersom det kan hjälpa oss att på ett bra sätt åskådliggöra åarnas roll när det gäller att transportera skräp samt stadsbornas ansvar för att slänga sitt skräp i soptunnor, berättar HSR rf:s generalsekreterare Aija Kaski.  

Hur går Posankka Race till? 

Förutom att göra en god gärning kan du också komma och heja på din egen badposanka på Åbodagen 18.9.2022 kl. 14. Posankorna tävlar i Aura å inom ett inhägnat vattenområde så att vi kan vara säkra på att vi också får varenda tävlingsposanka uppfiskad ur ån när tävlingen är över. Den exakta platsen meddelas i september. Evenemanget har väderreservation. 

Deltagandet och donationen är vederlagsfria, men de som adopterat de tio första posankor som går över mållinjen tilldelas ett diplom. 

Vinnarna offentliggörs på plats, men vi kontaktar även vinnarna personligen om de har lämnat sina kontaktuppgifter.

Till vad används donationerna? 

I det första Posankka Race-evenemanget 2019 tävlade 2 000 posankor och det adopterades posankor till ett belopp av 17 220 euro. Intäkten gick oavkortat till att stödja HSR rf:s arbete.

Genom donationerna upprätthåller vi våra Sälle-tjänster som ger en renare vattenmiljö och minskar övergödningen. Det finns cirka 200 Sälle-stationer i Finlands havs- och insjöområden: de har sopstationer, torrtoaletter, diskplatser, bastur, brasplatser och sugtömningsstationer för båtarnas toalettavloppsvatten. För skötseln av Sälle-tjänsterna har vi fyra servicefartyg och fem servicebåtar i de olika vattenområdena.  Donationerna används alltid där behovet är som störst.  

Nu står 4 000 små posankor i startgroparna och vårt mål är att fördubbla summan i år! 

Vill du veta mer om Håll Skärgården ren rf:s arbete och få bra miljötips? Gå in på vår webbplats hallskargardenren.fi eller följ oss på sociala medier!

Håll Skärgården Ren rf:s penninginsamlingstillstånd: RA/2020/327

Vad i all världen är en Posanka? 

Posankan är en korsning mellan en marsipangris och en gummianka. Den är formgiven av konstnär Alvar Gullichsen och simmade till Åbo 1999. Efter att under alla dessa år ha suttit invid Helsingforsvägen och mediterat beslöt den sig för att göra en god gärning och hjälpa till att hålla vattendragen rena. Sitt 20-årjubileum till ära blev Posankan 2019 Åbos eget stadsdjur. Då ordnades också Posankka Race för första gången. 

Produktserien Posankka har skapats av Åboföretaget Kristiina´s Product Design i samarbete med Alvar Gullichsen. 

Samarbetspartner

Posankka Race arrangeras i samarbete mellan Håll Skärgården Ren rf och Kristiina's Product Design. Evenemanget möjliggörs av Åbo stad och Egentliga Finlands Räddningsverk. 

Kontakta oss: 

Håll Skärgården Ren rf
Slottsgatan 16
20100 Åbo
info@pssry.fi
hallskargardenren.fi