Beställningar 

Adoptionen av badposankan innebär en engångsdonation till Håll Skärgården Ren rf. Donationen görs på webbplatsen för Posankka Races webbutik och betalas med den valda betalningstjänsten. Alla kunduppgifter behandlas konfidentiellt. När du gör en donation, godkänner du samtidigt att dina uppgifter lagras på det sätt som anges i vår dataskyddsbeskrivning. När du gör en engångsdonation i webbutiken förutsätts det att du bekantat dig med och förbinder dig att följa de leveransvillkor som gäller vid respektive tidpunkt. 
 
Man får inte behålla badposankan, utan det är fråga om en engångsdonation till Håll Skärgården Ren rf. Badposankorna används varje år på nytt. 

Betalning och betalningssätt 

Du har tillgång till de finländska bankernas nätbetalningsknappar och kan också betala med kreditkorten Visa eller MasterCard samt med Visa Electron eller Visa Debit. 

Beställnings- och betalningsbekräftelse 

Efter att ha gjort donationen får du en beställningsbekräftelse till din e-post. För att vi ska kunna skicka ett bekräftelsemeddelande behöver du ha uppgett din e-postadress i samband med beställningen.